Mij

Mij is een innovatieve (kennis) platform voor zorgorganisaties in maatschappelijke ondersteuning, wijkverpleging en langdurige zorg.

Mij is een innovatieve (kennis) platform voor zorgorganisaties in maatschappelijke ondersteuning, wijkverpleging en langdurige zorg. Binnen Mij staat het verbeteren van het leven van kwetsbare mensen in onze samenleving centraal. Mij doet dit door het gebruik van praktische innovaties in samenwerking met vrijwilligers. Vrijwilligers gaan bijvoorbeeld wekelijks langs eenzame ouderen om het leven voor hen dragelijker te maken. Naast de praktische innovaties wordt er tijdens de jaarlijks terugkerende evenementen denktanks uitgedaagd en wordt er aan zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers kennis gedeeld. Aan ons is gevraagd om de visuele communicatie te verzorgen en de merkbeleving compleet te maken. Middels een concurrentieanalyse hebben wij een helder beeld gekregen van de situatie en welke richting wij op wilden gaan. Wij wilden voor een persoonlijke aanpak kiezen. Denken vanuit de cliënt en zijn/haar wensen. Laten zien dat het vooral om de cliënt gaat. De naam moest speels zijn en zich flink onderscheiden van de concurrentie. Verder moest de naam leuk door te voeren zijn en goed aan de boodschap te koppelen zijn. Een naam die vertrouwd klinkt en niet teveel lijkt op bestaande namen. De visuele identiteit moest een heldere stijl krijgen, eenduidig en herkenbaar zijn en moest vooral goed door te voeren zijn in verschillende middelen. Het logo laat zien dat het vooral om de cliënt gaat en de contrasterende cirkel in appelgroen benadrukt dit op een frisse manier. Omdat het hier over vrijwilligers met ‘sterke schouders’ gaat die deze inzetten voor de sociaal zwakkere mensen, hebben zij een persoonlijke T-shirt gekregen met het logo van Mij op de schouder. Het ontwerp is afgerond met uitgewerkte pagina’s voor de website en Mij-paneel, waarmee vrijwilligers achter de schermen professioneel hun cliënten kunnen bedienen.